Zinnger - Części samochodowe w niemieckiej jakości

Produkty

Przepływomierze

Za prawidłową pracę silnika spalinowego odpowiadają trzy czynniki: paliwo płynne, powietrze, które jest niezbędne do jego spalenia oraz prąd odpowiedzialny za generowanie iskry na świecy.

Jednym z czujników pracujących w układzie dolotowym jest przepływomierz powietrza, czyli czujnik masy powietrza, z którego prawidłowego działania wynika właściwy skład stechiometryczny mieszanki paliwowo-powietrznej.

W ofercie przepływomierzy marki Zinnger znajdują się produkty dedykowane wielu modelom samochodów osobowych i dostawczych.

Wszystkie proponowane przez nas przepływomierze cechują się doskonałą jakością wykonania, zapewniającą ponadprzeciętny czas użytkowania produktu. Jakość ta poddawana jest systematycznej kontroli przeprowadzanej w specjalistycznych laboratoriach kontrolno-pomiarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem przepływomierzy.

Informacje o przepływomierzach

W starszych jednostkach napędowych stosowane były przepływomierze objętościowe, zwane popularnie klapkowymi, w których kąt odchylenia klapy pod wpływem strumienia powietrza był miarą wydatku objętościowego.

Obecnie w najnowszych konstrukcjach, zarówno w silnikach benzynowych, jak i zasilanych olejem napędowym stosowane są przepływomierze masowe, które dzielą się na dwa rodzaje: przepływomierze HLM, w których element grzejny stanowi gorący drut oraz przepływomierze HFM, w których funkcję grzejną pełni platynowa warstwa oporowa. Sposób działania obydwu przepływomierzy jest taki sam. Strumień powietrza przepływający przez nagrzany element pomiarowy unosi ze sobą ciepło, a prąd płynący przez element grzejny utrzymuje stałą temperaturę przetwornika. Wartość prądu nagrzewania jest funkcją masowego wydatku powietrza, natomiast układ przetwarzania sygnału wytwarza napięcie odpowiadające charakterystyce czujnika określonej wartości wydatku masowego.

Wadą przepływomierzy masowych jest mała odporność na wstrząsy. Porównując jednak przepływomierz masowy do mechanicznego ten pierwszy nie ogranicza strumienia powietrza płynącego do silnika, a brak ruchomych części powoduje, że jest on znacznie mniej awaryjny. Atutem jego jest również to, że nie wymaga on pomiaru temperatury powietrza ani ciśnienia.

Trwałość przepływomierzy masowych prognozowana jest na 120 tys. km. Nieregularne wymiany i stosowanie niskiej jakości filtrów powietrza powodują jednak, że ulegają one zużyciu nawet po 60 tys. km. Skutkiem uszkodzenia przepływomierza jest:

  • obniżenie mocy silnika,
  • większe zużycie paliwa,
  • nie spełnianie norm czystości spalin,
  • podwyższenie emisji cząsteczek stałych w silnikach Diesla,
  • uszkodzenie katalizatora.